Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คอลลาเจน (Collagen)

คอลลาเจนจัดเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบหลักบนผิวหนัง เป็นเหมือนเส้นใยที่ค่อยประสานชั้นผิว เปรียบเสมือนสปริงผิวธรรมชาติ สร้างความตึงให้กับชั้นผิวหนัง เสริมความเรียบเนียนและทำให้ผิว แข็งแรง ซึ่งนักวิจัยมากมายให้ความสำคัญของคอลลาเจนที่พบในแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์ทะเล แต่การสกัดเพื่อให้ได้คอลลาเจนที่มีสภาพสมบูรณ์นั้นต้องใช้กรรมวิธีเฉพาะเพื่อให้ได้ สายคอลลาเจนที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ภูเก็ต คอลลาเจน จำกัด จึงได้พัฒนากระบวนการสกัดคอลลาเจน 3 สายจากหอยเป๋าฮื้อ ด้วยกระบวนการสกัดเย็น เพื่อคง สภาพทางชีวภาพ และกระตุ้นการสร้างเซลล์ไฟโบรบลาสท์ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของการสร้าง คอลลาเจนให้แก่ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังกระชับ เรียบเนียนและแข็งแรงขึ้น

ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่บริษัททำการผลิต ทั้งในรูปแบบผงและสารละลาย มีคุณภาพสูง โดยในเชิง การผลิตเน้นไปยังกลุ่มอาหาร, เครื่องสำอางค์และทางการแพทย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่ผลิต ให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จะมีความเฉพาะและตรงกับความต้องการ มีความคงตัวต่อสภาวะต่างๆ ใน กระบวนการผลิตโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องใช้ความร้อนในการแปรรูป ซึ่งสภาพ ของคอลลาเจนจะยังคงมีสภาพทางชีวภาพและคงคุณภาพจนถึงกระบวนการผลิตในขั้นสุดท้ายเลย ทีเดียว อีกทั้งคอลลาเจนยังมีคุณลักษณะเฉพาะทั้งคุณสมบัติเชิงหน้าที่และกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว รวมถึงบริษัทยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและตรงตามความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยระบบการจัดการต่างๆ ที่พร้อม จะก้าวเป็นผู้นำทางด้านการสกัดสารธรรมชาติจากหอยเป๋าฮื้อ เพื่อตอบโจทย์ได้ตรงวัตถุประสงค์ ของกลุ่มลูกค้าและเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ในตลาดกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งให้คำปรึกษา ด้านกระบวนการแปรรูปต่างๆในทุกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้คอลลาเจนและสารสกัดธรรมชาติ อื่นๆที่ได้จากหอยเป๋าฮื้ออีกด้วย